Stichting Vrienden van ZOKA

1. Naam van de instelling: Stichting Vrienden van ZOKA;

2. Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer:
854987836;

3. Contactgegevens: Bontwerkerstraat 21, 4813 LM, Breda. Per mail: bestuur@vriendenvanzoka.nl;

4. Beschrijving van de doelstelling: De stichting heeft ten doel het verzamelen van middelen voor doelen die door de stichting:
Stichting Zomerkampen Breda, gevestigd te Breda, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 41103168, worden aangereikt voor de uitvoering van haar activiteiten en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord;

5. De hoofdlijnen van het beleidsplan: voor de jaren 2020 – 2025 staat op de planning om meer naamsbekendheid te genereren en meer deelnemers te bereiken. Dat willen we bereiken door een nieuwe huisstijl te ontwikkelen, nieuwe merchandise aan te schaffen en te investeren in nieuwe promotiemiddelen. Het gerealiseerde vermogen zal daar volledig aan worden besteed;

6. De functies en namen van de bestuurders: – de heer K.C.J. Moerkens
(voorzitter);- de heer Ö. Hoff (penningmeester);- mevrouw G.W.C.M.
Willemsen (secretaris);

7. Het beloningsbeleid: het bestuur is onbezoldigd en krijgt uitsluitend een vergoeding voor gemaakte inkosten (indien van toepassing).

8. Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: De afgelopen jaren hebben met name in het teken gestaan van de realisatie van een nieuwe opslag voor de stichting Zomerkampen Breda. Verder is de merchandise de afgelopen jaren continu in de verkoop gebleven, welke ten gunste van de stichting komt. Voor de jaren 2020 – 2025 staat op de planning om meer naamsbekendheid te genereren en meer deelnemers te bereiken. Dat willen we bereiken door een nieuwe huisstijl te ontwikkelen, nieuwe merchandise aan te schaffen en te investeren in nieuwe promotiemiddelen. Het gerealiseerde vermogen zal daar volledig aan worden besteed.

9. Financiële verantwoording: verwijzen naar het jaarverslag 2019.