Doelstellingen en organisatie

De Stichting Zomerkampen Breda heeft als doelstelling het organiseren van betaalbare kampen voor alle kinderen uit de gemeente Breda en omgeving. Deze kampen zijn extra toegankelijk voor kansarme kinderen en voor kinderen van ouders met lage inkomens. Wij geven specifieke trainingen aan onze vrijwilligers en bereiden hen op deze manier optimaal voor op de kampen. Hierdoor vinden onze kampen plaats in een veilige en betrouwbare omgeving, waardoor wij deze kinderen een onbezorgde, actieve en sociale vakantie kunnen geven.

 • Betaalbare kampen voor alle kinderen uit gemeente Breda en omgeving;
 • Extra toegankelijk voor kansarme kinderen en voor kinderen van ouders met lage inkomens;
 • Het organiseren van kampen in veilige en betrouwbare omgeving;
 • Het organiseren van een onbezorgde, actieve en sociale vakantie voor de kinderen;
 • Het optimaal voorbereiden van vrijwilligers op de kampen dmv specifieke trainingen.
 • Vrijwilligers zijn het hele jaar bezig

  De ZOKA is een vrijwilligersorganisatie. Dat betekent dat ongeveer 15 mensen zich in hun vrije tijd nagenoeg het gehele jaar bezig houden met de voorbereidingen en de nazorg van de kampweken. In de voorbereidingen wordt subsidie aangevraagd bij de Gemeente Breda, worden vergunningen geregeld met GGD, Gemeentes, Brandweer, Staatsbosbeheer e.d.. Via wijkbladen, dagbladen, buurthuizen en scholen worden vrijwilligers en deelnemers geworven. Materialen worden besteld, leveranciers voor voedingswaren gezocht enz.

  Voor kinderen uit Breda

  De Stichting Zomerkampen Breda richt zich primair op kinderen uit Breda en diens randgemeenten. Als na 1 april van het huidige kampjaar blijkt dat er in bepaalde kampweken nog plaatsen vrij zijn, zijn ook kinderen buiten Breda welkom om zich op te geven.