Hoewel wij hopen dat we er alles aan doen om dit te voorkomen, zou het kunnen dat kinderen of vrijwilligers tijdens de kampen of de trainingen geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie. Als zoiets voorkomt kunnen kinderen uiteraard altijd direct terecht bij hun groepsleiding. Vrijwilligers kunnen met hun problemen terecht bij de kadergroep (KG) en het bestuur. Als dit om wat voor reden dan ook niet kan, kunnen kinderen, hun ouders/opvoeders en vrijwilligers terecht bij de vertrouwenspersoon.

Beleid

Op ZOKA is het van het grootste belang dat iedereen zich prettig en veilig voelt binnen onze organisatie. Tijdens de trainingen van de vrijwilligers wordt hier aandacht aan besteed en er wordt aan alle vrijwilligers gevraagd om bij te dragen aan een open en veilige sfeer. Ook worden er met de kinderen op de eerste dag van elke kampweek afspraken gemaakt over pesten: Dit doen we niet en als het toch gebeurt helpt iedereen degene die gepest wordt.

Iedereen die rondom dit thema met het bestuur of de KG van gedachten wil wisselen of zaken wil melden, is hiertoe nadrukkelijk uitgenodigd. De KG is hiervoor tijdens de kampen beschikbaar, de bestuursleden zijn hiervoor gedurende het hele jaar, dus ook tijdens de kampen, bereikbaar via hun e-mailadressen.  Als je liever wilt bellen, geef dit dan aan in je mail, er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met je opgenomen.

Het kan echter zijn dat je om wat voor reden dan ook niet bij de KG of het bestuur terecht kan of dat niet wil. In deze gevallen kun je terecht de vertrouwenspersoon van ZOKA. Je kunt terecht bij deze vertrouwenspersoon met meldingen of klachten over ongewenst gedrag zoals:

 • pesten
 • discriminatie
 • agressie en geweld
 • seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten

Met deze vertrouwenspersoon kun je contact opnemen, ook als je gewoon eerst eens even van gedachten wil wisselen of om advies wil vragen.

De taken van de vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit: 

 • Het verzorgen van eerste opvang van (ouders van) kinderen en vrijwilligers die tijdens de kampen (of de trainingen) een nare ervaring hebben meegemaakt en die hulp en advies nodig hebben.
 • Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
 • Het informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals bijv. het indienen van een klacht of, in ernstige gevallen, het doen van aangifte.
 • Het desgewenst begeleiden van kinderen, ouders of vrijwilligers die de zaak aan de orde willen stellen bij het bestuur.
 • Het doorverwijzen naar hulpverlenende instanties.
 • Het meedenken over voorlichting en de aanpak van ongewenst gedrag.
 • Het adviseren en ondersteunen van het bestuur bij het voorkomen van ongewenst gedrag.
 • Het registreren van gevallen van ongewenst gedrag.

De vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie en heeft een geheimhoudingsplicht.

Het bestuur heeft Anja Hartmans bereid gevonden om voor ZOKA op te treden als vertrouwenspersoon. Uiteraard vanwege haar geschiktheid en integriteit. Zij kent ZOKA goed en was tientallen jaren betrokken als vrijwilliger, maar gaat al jaren niet meer mee. Om de neutraliteit en de onafhankelijkheid te waarborgen, heeft het bestuur gekozen voor iemand die nu niet meer in een directe verbinding staat met de huidige vrijwilligers. Mocht je daar vragen over hebben dan kun je deze stellen aan het bestuur of aan Anja zelf.

Anja is te bereiken via vertrouwenspersoon@zomerkampenbreda.nl Als je liever wilt bellen om iets te bespreken dan kun je dit in je bericht aangeven. Anja zal dan zo spoedig mogelijk contact met je opnemen.