Bestuursleden

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Voorzitter Özkan Hoff
Secretaris Vincent Grotenhuis
Penningmeester Ilonka Jansen
Sponsoring Anique Koole
Vrijwilligerscoördinatie Max van Kuipers
PR Macy Verhappen

Commissies

Het bestuur kan niet zonder de ondersteuning van de vele commissies:

Publiciteit Werving
Materialen Sponsoring
Activiteiten Deelnemersadministratie
Ideeën Webteam
Keuken Week 3