Bestuursleden

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Voorzitter Özkan Hoff
Secretaris Vincent Grotenhuis
Penningmeester Ilonka Jansen
Sponsoring en Voeding Mattie Bakx
Vrijwilligerscoördinatie Max van Kuipers