Veilig op kamp

Hoe we van ZOKA een veilige omgeving maken

Een week zomerkamp is een ontzettend leuke ervaring voor kinderen. Maar als ouder/verzorger wilt u zekerheid dat het zomerkamp voor uw kind ook een veilige omgeving is. Daarom leest u op deze pagina welke maatregelen Stichting Zomerkampen Breda neemt om de kampen voor alle kinderen veilig te laten verlopen.

VOG en legitimatieplicht voor alle vrijwilligers

Alle vrijwilligers die meehelpen tijdens de zomerkampen, moeten in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), die aantoont dat er geen bezwaren zijn om vrijwilligerswerk met kinderen te doen. Daarnaast moeten alle vrijwilligers zich legitimeren, zodat we zeker weten dat ze zijn wie ze zeggen dat ze zijn.

Trainingsweekend voor nieuwe vrijwilligers

Vrijwilligers die voor het eerste of tweede jaar meehelpen op onze zomerkampen, moeten verplicht een trainingsweekend volgen. Tijdens dit weekend worden ze getraind in de omgang met kinderen, en er wordt beoordeeld of de vrijwilligers voldoende capaciteiten hebben om kinderen op kamp goed te begeleiden. Wij plaatsen geen vrijwilligers die we niet eerst hebben getraind en beoordeeld.

Protocol ongewenst gedrag

ZOKA hanteert ook een strikt protocol rondom ongewenst gedrag, waarmee we zowel onze deelnemers als onze vrijwilligers willen beschermen. Dit protocol wordt tijdens alle trainingen (zowel op het trainingsweekend als voorafgaand aan de kampweken zelf) uitvoerig besproken met de vrijwilligers. De belangrijkste regels uit dit protocol zijn:

  • Een vrijwilliger mag nooit alleen met één kind zijn.
  • Wanneer de kinderen slapen houden er minimaal drie personen wacht.
  • Als een kind gedoucht moet worden, dan wordt dit begeleid door twee KG-leden (KG = kadergroep, die de dagelijkse leiding over de kampen heeft). Wanneer dit ’s nachts nodig is (bijvoorbeeld vanwege bedplassen), dan wordt de kampleider hiervoor wakker gemaakt. De kampleider maakt een ander KG-lid wakker voor ondersteuning.
  • Bij onschuldig lichamelijk contact, zoals knuffelen en het kind op schoot nemen, moet het initiatief vanuit het kind komen. Er dient een gezonde afstand tot de kinderen bewaard te worden.

EHBO en doktersbezoek

Als kinderen de hele dag actief bezig zijn, kunnen er wel eens ongelukjes gebeuren. Het kan ook gebeuren dat een kind tijdens de kampen ziek wordt. Gelukkig is er op ZOKA een EHBO-post aanwezig, met mensen die EHBO/BHV-diploma’s hebben. Indien de EHBO-post van mening is dat verdere medische ondersteuning nodig is, wordt in eerste instantie contact gezocht met de huisarts van het kind, of met de huisartsenpost in Tilburg. Is spoedeisende hulp noodzakelijk, dan gaan we met het kind naar het ziekenhuis, of we schakelen hulp in via 1-1-2. In alle gevallen worden uiteraard de ouders zo snel mogelijk geïnformeerd.

Voelt een kind zich niet lekker, dan kan de EHBO-post in overleg met de kampleiding besluiten om het kind (kinder)paracetamol toe te dienen. Als dit niet tot verbetering leidt, worden de ouders geïnformeerd voor verder overleg. Het kan voorkomen dat de kampweek voor een kind voortijdig afgebroken moet worden, omdat het kind te ziek is om verder deel te nemen.

Uw kind kan veilig op kamp!

Dankzij al onze protocollen en maatregelen om de kampen veilig te laten verlopen, hebben we al meer dan 50 jaar zonder noemenswaardige incidenten geweldige kampweken kunnen organiseren. U kunt erop vertrouwen dat uw kind bij ons een fijne en veilige week zomerkamp zal beleven.