Het bestuur

Het bestuur van Stichting Zomerkampen Breda bestaat uit een Dagelijks Bestuur (DB) en een Algemeen Bestuur (AB).

Het Dagelijks Bestuur (DB)

Het Dagelijks Bestuur van Stichting Zomerkampen Breda ziet toe op het functioneren van het gehele bestuur en haar commissies. Daarnaast is het DB ook belast met de dagelijkse leiding van de stichting. Het DB bestaat uit de voorzitter, secretaris en de penningmeester.

De voorzitter

De voorzitter is het gezicht van de stichting en zit de vergaderingen van het DB en het AB voor en is verantwoordelijk voor de continuïteit van de stichting door het bewaken van de grote lijnen als het gaat over samenwerking, communicatie, persoonlijke verstandhoudingen en openheid.

De secretaris

De secretaris is het administratieve hoofd van de stichting. Hij is verantwoordelijk voor het opstellen van diverse agenda’s en de verslaglegging van de vergaderingen. Daarnaast zorgt deze ook voor het opstellen van diverse beleidslijnen en ziet er op toe dat deze ook correct worden nageleefd.

De penningmeester

De penningmeester is het financiële hoofd van de stichting. Primair is deze verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van de boekhouding. Daarnaast adviseert de penningmeester het DB en het AB ook over allerlei voorkomende situaties waaraan verschillende financiële risico’s zijn verbonden.

Het Algemeen Bestuur (AB)

Het Algemeen Bestuur van Stichting Zomerkampen Breda bestaat uit de leden van het DB en alle andere bestuursleden. Bijna alle leden van het AB hebben een commissie onder zich waarover zijn verantwoording afleggen tijdens deze vergaderingen. Momenteel bestaat het AB uit de volgende bestuursleden.

Bestuurslid Sponsoring en Voeding

Het bestuurslid Sponsoring en Voeding zoekt samen met zijn commissie actief naar organisaties, particulieren en initiatieven die onze stichting financieel willen ondersteunen bij het realiseren van onze doelstellingen. In het huidige klimaat van teruglopende subsidies is dit een onmisbare functie binnen onze stichting. Daarnaast is het bestuurslid ook verantwoordelijk voor de voeding tijdens de kampen, daarvoor zoekt deze gericht naar verschillende leveranciers en plaatst ook de bestellingen hiervoor.

Bestuurslid Vrijwilligersadministrateur

De vrijwilligersadministrateur is het eerste contactpunt voor vrijwilligers. De belangrijkste taak van dit bestuurslid is het verwerken van aanmeldingen van vrijwilligers, het organiseren en plannen van de contactmomenten en het in goede banen leiden van de stages die op ZOKA worden gedaan.

Deelnemersadministrateur

De deelnemersadministrateur (functie die buiten het bestuur valt) is verantwoordelijk voor een correcte en juiste verwerking van alle deelnemers die zich opgeven voor de kampen. Zorgt daarnaast ook voor de verwerking van alle ingekomen communicatie aangaande de deelnemers. In samenspraak met de penningmeester stuurt de deelnemersadministrateur facturen uit naar deze deelnemers.