Bestuursleden

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Wilfred Huijsmans Voorzitter
Kenny Moerkens Secretaris
Özkan Hoff Penningmeester
Max van Kuipers Bestuurslid Public Relations
Vacature Bestuurslid Sponsoring en Voeding
Sjarai Verhoek Bestuurslid Vrijwilligerscoördinatie
Wilfred Huijsmans Bestuurslid Materialen, Vervoer en Verblijf
Van linksboven naar rechtsonder: Özkan, Kenny, Max, Sjarai en Wilfred