Algemene informatie voor ouders

De zomerkampen zijn een vrijwilligersproject; vrijwilligers zijn er voortdurend mee bezig en zij zijn er verantwoordelijk voor. Het mag best gezegd worden dat we trots zijn op onze vrijwilligers en gelukkig doen er elk jaar weer genoeg mee, zowel voor het bestuur als voor het leiding van de kampen zelf.

Deelnemen aan de Zomerkampen is een geweldige belevenis. Niet alleen voor de leiding, maar ook voor de honderden kinderen die elk jaar weer meedoen. Hoe dat precies komt, weet niemand. Het is wervelend, het is spannend, het is een uitdaging, het is een sfeer… eigenlijk moet je er aan hebben meegedaan, dan weet je wat ZOKA is.

Naar de inschrijfpagina!

Data Zomerkampen 2020

  • Week 1: 13 juli t/m 18 juli 2020
  • Week 2: 20 juli t/m 25 juli 2020
  • Week 3 *: 27 juli t/m 31 juli 2020

* Week 3 is voor kinderen die meer structuur en begeleiding nodig hebben, bijvoorbeeld kinderen in het speciaal (basis)onderwijs.

Informatie voor ouders

Locatie en kosten

Alle kampweken vangen aan op de kamplocatie Sparrenhof in Tilburg (Bredaseweg 530). De kosten voor een week Brakkenkamp en Tienerkamp van maandag t/m zaterdag zijn 115 euro.

Het Jongerenkamp vertrekt ook bij kampterrein Sparrenhof en vindt daarna plaats op verschillende boerderijen in de omgeving van Tilburg. De kosten voor een kampweek van maandag t/m zaterdag zijn eveneens 115 euro.

Gesponsorde plekken voor kinderen met Bredapas of Voedselbank-kaart!

In samenwerking met onze sponsors en de gemeente Breda zetten we elk jaar alles op alles om kinderen met een Bredapas, of kinderen uit gezinnen die lid zijn van de Voedselbank, gratis deel te laten nemen aan de Zomerkampen. Heeft uw kind een Bredapas of bent u lid van de Voedselbank? Vul dan bij de inschrijving het nummer van de Bredapas of Voedselbank-kaart in. We laten u dan z.s.m. weten of uw kind aanspraak maakt op een gesponsorde plek.

Opening en sluiting

Jaarlijks wordt aan de deelnemers en hun ouders en aan andere belangstellenden de gelegenheid geboden de opening van de kampen bij te wonen om zo een kijkje te komen nemen op het kampterrein. Deze opening is op de maandag van iedere kampweek. We verwachten uw kind tussen 10:00 en 10:30 en om 11:00 doen we dan een gezamenlijke opening van de kampen. Er staat een kopje koffie klaar en de kampleiding staat gereed om alle mogelijke vragen te beantwoorden. Tevens is er dan gelegenheid om wat ZOKA-attributen aan te schaffen, zoals een T-shirt, trui, petje, tas, jojo enz.

Kampweek 1 en 2 eindigen op de zaterdag met een gezamenlijke afsluiting. Voor week 3 is dat de vrijdag. We verwachten u tussen 10:00 en 10:30 terug op het kampterrein. De afsluiting is om 10:30 uur en we stellen het zeer op prijs als alle ouders en kinderen nog bij de afsluiting aanwezig zijn. Met een gezellige eindvoorstelling zwaaien we dan de zomerkampen uit.

Deelnemersboekje en deelnemersbijdrage

Als uw kind geplaatst kan worden voor de zomerkampen, ontvangt u per e-mail een bevestiging en een digitaal informatieboekje over de zomerkampen. Hierin vindt u alle informatie over de zomerkampen.

Wij verzoeken u vervolgens om de deelnemersbijdrage binnen 2 weken te betalen door middel van de bijgevoegde factuur. Vermeld altijd de naam van het kind en het inschrijfnummer bij de betaling!!

Let op: deelname is pas definitief als de deelnemersbijdrage bij ons binnen is. Om kosten te besparen, versturen wij geen schriftelijke bevestiging dat de deelnemersbijdrage is ontvangen. Dit kunt u controleren op uw eigen afschriften.

Annuleren

Deelname aan het kamp annuleren kan door de deelnemersadministratie schriftelijk of via de e-mail op de hoogte te brengen. Het postadres van de zomerkampen en het e-mail adres staat bij de contact-gegevens. Bij annulering vóór 15 juni brengen wij 5 euro administratiekosten in rekening. Na 15 juni is dit 50% van de deelnemersbijdrage. Annuleert u later dan de vrijdag voor aanvang van de kampweek of komt uw kind helemaal niet opdagen, dan brengen wij de gehele deelnemersbijdrage in rekening. In geval van ziekte dient er een doktersverklaring overlegd te worden, voordat er tot terugbetaling overgegaan kan worden.

Geschillen

Bij geschillen, danwel zaken waar niet in is voorzien beslist te allen tijden het bestuur van de Stichting Zomerkampen Breda.
Schrijf uw kind in!